​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

کوره ذوب دوار ریخته گری - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
کوره ذوب دوار ریخته گری - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
کوره ذوب دوار ریخته گری - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
کوره ذوب دوار ریخته گری - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
کوره ذوب دوار ریخته گری - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
کوره ذوب دوار ریخته گری - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران

2 عدد کوره
ذوب دوار ریخته گری

یکی 350 و یکی 500 کیلویی

تجهیزات؛
فن دمنده- فارسونگا- گیربکس
حرکتی 1/5 کیلو وات- تابلو برق
قط حدود۱/۸۰ - طول ۲/۵متر

ازطرف جلوشعله توسط
انژکتور گازوییلی تامین ودرطول
بشکه که توسط نسوز کوبیده شده و قطعات داخل آن قبلا قرار گرفته
سطوح قطعات ذوب مینماید.
حرارت نهایی تا ۱۲۰۰درجه میباشد

بشکه روی ۴ قرقره میچرخد
که این قرقره ها به گیربکس متصل
وقابل کنترل است - قطعات ازطرف
مقابل قابل خارج شدن است


قیمت؛  یکی  35  میلیون ت
قیمت؛  یکی  30  میلیون تآرمیده - گروه کارخانجات تهران
​​​​​​​09121762590
​​​​​​​09001762590