​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و  نو زیر قیمت

با مدیریت: مهدی آرمیده

اسپانسر های ویژه - فروش ویژه زیر قیمت
قیمت از 1 میلیون تا 50 میلیون تومان
قیمت از 50 میلیون تا 150 میلیون تومان
قیمت از 150 میلیون تا 500 میلیون تومان
قیمت از 500 میلیون تا 5 میلیارد تومان