​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی معرفی کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
26 شهرک صنعتی - 6750 واحد تولیدی   وخرید/فروش دستگاه آلات و سوله

اسپانسرهای ویژه
فروش دستگاه آلات 1
فروش دستگاه آلات 2
فروش سوله
اجاره و رهن سوله