​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

اسپانسرهای ویژه
دستگاه آلات شماره 1
دستگاه آلات شماره 2
فروش سوله و کارخانه
رهن و اجاره سوله