​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و  نو زیر قیمت

با مدیریت: مهدی آرمیده

آسیاب لنگر سنگین دهنه ۸۰ مدل چکشی ابرویی
آسیاب لنگر سنگین دهنه ۸۰ مدل چکشی ابرویی
آسیاب لنگر سنگین دهنه ۸۰ مدل چکشی ابرویی
آسیاب لنگر سنگین دهنه ۸۰ مدل چکشی ابرویی
آسیاب لنگر سنگین دهنه ۸۰ مدل چکشی ابرویی
آسیاب لنگر سنگین دهنه ۸۰ مدل چکشی ابرویی

آسیاب لنگر سنگین
دهنه ۸۰
مدل چکشی ابرویی

دینام سنگین الکروژن
یاتاقان قوی بیرون

دستگاه درحد وکم کار

قیمت؛  113 میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590​​​​​​​