​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و  نو زیر قیمت

با مدیریت: مهدی آرمیده

​تعداد 5 عدد پمپ دنده ایی برند خارجی در سایز های مختلف
​تعداد 5 عدد پمپ دنده ایی برند خارجی در سایز های مختلف
​تعداد 5 عدد پمپ دنده ایی برند خارجی در سایز های مختلف
​تعداد 5 عدد پمپ دنده ایی برند خارجی در سایز های مختلف
​تعداد 5 عدد پمپ دنده ایی برند خارجی در سایز های مختلف
​تعداد 5 عدد پمپ دنده ایی برند خارجی در سایز های مختلف
​تعداد 5 عدد پمپ دنده ایی برند خارجی در سایز های مختلف
​تعداد 5 عدد پمپ دنده ایی برند خارجی در سایز های مختلف
​تعداد 5 عدد پمپ دنده ایی برند خارجی در سایز های مختلف
​تعداد 5 عدد پمپ دنده ایی برند خارجی در سایز های مختلف

​تعداد 5 عدد پمپ دنده ایی
برند خارجی در سایز های مختلف

کاملا سلامت 

قیمت؛ یکجا 15 میلیون ت
تکی هم فروخته میشود

​​​​​​​
آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
www.karkhanehjat1.ir‏