​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و  نو زیر قیمت

با مدیریت: مهدی آرمیده


پرس برک 3 متر 100 تن
آمادا ایتالیا NC


کنترل  مستر -  3 محور
 مدل 2000- بدون ابزار
​​​​​​​دستگاه از زمان خرید یکجا بوده
​​​​​​​
دستگاه روشن آماده تست

​​​​​​​
قیمت؛ 1 میلیاردو 230 میلیون

​​​​​​​آرمیده - گروه کارخانجات تهران
​​​​​​​ 09121762590
09001762590

دستگاه پرس برک امادا ایتالیا - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه پرس برک امادا ایتالیا - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه پرس برک امادا ایتالیا - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه پرس برک امادا ایتالیا - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه پرس برک امادا ایتالیا - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه پرس برک امادا ایتالیا - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی