​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت


پرس برک 3 متر 100 تن آمادا ایتالیا NC

- کنترل  مستر 3 محور- مدل 2000- بدون ابزار
​​​​​​​
دستگاه روشن آماده تست
دستگاه از زمان خرید یکجا بوده
​​​​​​​
قیمت؛ 1 میلیاردو 70 میلیون

​​​​​​​آرمیده - گروه کارخانجات تهران
​​​​​​​ 09121762590
09001762590

دستگاه پرس برک امادا ایتالیا - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه پرس برک امادا ایتالیا - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه پرس برک امادا ایتالیا - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه پرس برک امادا ایتالیا - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه پرس برک امادا ایتالیا - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه پرس برک امادا ایتالیا - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی