​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و  نو زیر قیمت

با مدیریت: مهدی آرمیده

​حدود 19 عدد خرک مخصوص حمل شیشه جام
​حدود 19 عدد خرک مخصوص حمل شیشه جام
​حدود 19 عدد خرک مخصوص حمل شیشه جام
​حدود 19 عدد خرک مخصوص حمل شیشه جام

​حدود 19 عدد خرک
مخصوص حمل شیشه جام

هر کدوم حدود 450 کیلو

همگی سالم و ترجیحا یکجا

 قیمت؛  کیلویی 28 هزار ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
www.karkhanehjat1.ir