​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

پانچ سی ان سی آمادا

مدلPega344
-کنترول فانوک

56 ابزار کامل AتاE- پنوماتیک
کارگیری میز 1×1
بال اسکرو- فلکه- چکش
ریپوزیشن و ...سالم
سرویس دوره کامل انجام شده
بدون روتیشن-دستگاه بی صدا
ابزارها سالم
دائم کار میباشد- ۱ هفته تست
​​​​​​​ دستگاه کاملا سالم و به شرط


قیمت؛  1/230 میلیارد​​​​​​​

آرمیده- گروه کارخانجات تهران

 09121762590
​​​​​​​09001762590​​​​​​​​​​​​​​