​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و  نو زیر قیمت

با مدیریت: مهدی آرمیده

​نقطه جوش 30 کاوا برند جوش ایران
​نقطه جوش 30 کاوا برند جوش ایران
​نقطه جوش 30 کاوا برند جوش ایران
​نقطه جوش 30 کاوا برند جوش ایران
​نقطه جوش 30 کاوا برند جوش ایران
​نقطه جوش 30 کاوا برند جوش ایران

​نقطه جوش 30 کاوا
برند جوش ایران


طول بازویی  بلند 80 سانت

دستگاه به شرط تست و سلامت 

قیمت؛  20 میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
​​​​​​​www.karkhanehjat1.ir‏