​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

تزریق ۲۵۰ تن ناورنگ تایوانی

تزریق ۲۵۰ تن ناورنگ تایوانی

مدل ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ بین میل ۵۱
PLC تاچ ایرانی کاملا فابریک و آماده تست

💲قیمت تنی 4/600 میلیون

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​