​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت


پرس ضربه ایی 200 تن
واقعا کم کار


میزش 104×80- کورس 11
ایرانی در حد- بسیار قوی
​​​​​​​ ۲۰۰ تن واقعی میباشد
ساخت عراقی (کیهان)
15 سال دستگاه خواب هست

قیمت؛  تنی 4/600 میلیون
​​​​​​​

09121762590
09001762590

دستگاه تزریق 200 تن ضربه ای - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه تزریق 200 تن ضربه ای - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه تزریق 200 تن ضربه ای - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه تزریق 200 تن ضربه ای - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی
دستگاه تزریق 200 تن ضربه ای - مهدی ارمیده - گروه کارخانجات - فروش دستگاه و ماشین الات صنعتی