​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

پرس - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران

پرس 15 تن های اسپید اروپایی

کورس ثابت
  سرعت بالا
دستگاه به شرط تست و سلامت

💲قیمت؛   48 میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
​​​​​​​ www.karkhanehjat1.ir