​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

مشاهده اطلاعات بیشتر

🔻حدود 3 تن الیاف صدرصد اکرلیک
رنگ شده با کناره پتو

💲قیمت؛  کیلویی 35 هزار تومان

🔻حدود یک تن نخ پتو دنیر 2/8
صد در صد اکریلیک در رنگهای مناسب
پتوی مینک

💲قیمت؛ کیلویی 65 هزار تومان

09195594112

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​