​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

پرس - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
پرس - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
پرس - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
پرس - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
پرس - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران

پرس 25 تن ضربه ایی ساخت آرش

لنگ متغیر از 2سانت تا9سانت
ارتفاع پرس 2 متر
عرض 80 - طول 11/80
دهنه پرس30 سانت
میز50/30
کشویی بزرگ 50 سانت
دستگاه به شرط ساعت
یک سال ضمانت کتبی میدیم

💲قیمت؛  113 میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
​​​​​​​ 09001762590​​​​​​​