​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و  نو زیر قیمت

با مدیریت: مهدی آرمیده

​1 عدد رمپ گاز 5 نازله با شیلنگ و شیر هاش و میز و پایه کامل
​1 عدد رمپ گاز 5 نازله با شیلنگ و شیر هاش و میز و پایه کامل
​1 عدد رمپ گاز 5 نازله با شیلنگ و شیر هاش و میز و پایه کامل

​1 عدد رمپ گاز 5 نازله
با شیلنگ و شیر هاش
و میز و پایه کامل


کاملا سلامت

 قیمت؛  15 میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
www.karkhanehjat1.ir‏