​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

دریل قلاویز زن 16

کلاجی مخصوص قلاویز
سه فاز - دستگاه چینی
دستگاه به شرط و در حد

قیمت؛   25 میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
​​​​​​​ 09121762590
​​​​​​​ 09001762590​​​​​​​