​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و  نو زیر قیمت

با مدیریت: مهدی آرمیده

​تعدادی بلندگو کاملا نوی نو برند شرکت مزدک آکبند
​تعدادی بلندگو کاملا نوی نو برند شرکت مزدک آکبند
​تعدادی بلندگو کاملا نوی نو برند شرکت مزدک آکبند
​تعدادی بلندگو کاملا نوی نو برند شرکت مزدک آکبند
​تعدادی بلندگو کاملا نوی نو برند شرکت مزدک آکبند
​تعدادی بلندگو کاملا نوی نو برند شرکت مزدک آکبند

​تعدادی بلندگو کاملا نوی نو
برند شرکت مزدک آکبند


تعداد 7 عدد بلندگو ستونی ۲۰ وات
تعداد 1 عدد بلندگوی ستونی ۱۰ وات
تعداد 11 عدد ولوم کنترل

ولوم کنترل ها میتواند در مسیر
سیم کشی بلند گوها قرار گیرد
و با سه پله صدای بلندگو ها
را افزایش یا کاهش دهد
مخصوص محیط کارخانه ایی

💲قیمت؛  کلا 6 میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
www.karkhanehjat1.ir