​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

کمپرسور اسکرو در حد اکو ایر آلمانی ۴ متر
کمپرسور اسکرو در حد اکو ایر آلمانی ۴ متر
کمپرسور اسکرو در حد اکو ایر آلمانی ۴ متر
کمپرسور اسکرو در حد اکو ایر آلمانی ۴ متر

🔻کمپرسور اسکرو در حد اکو ایر آلمانی ۴ متر

۱۵ بار فشار موتور ۳۰ کیلو وات سلامت روشن
مدل ۱۹۹۲ - ساعت کار ۳۲۸۲ ساعت

💲قیمت؛  ۳۱۵ میلیون

09195594112
گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​