​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

دستگاه اکسترودر SJ55 چینی
دستگاه اکسترودر SJ55 چینی
دستگاه اکسترودر SJ55 چینی
دستگاه اکسترودر SJ55 چینی
دستگاه اکسترودر SJ55 چینی

🔻۲ دستگاه اکسترودر SJ55 چینی

همراه با جلو خط تولید نوار لبه pvc
سال ساخت ۱۴۰۱ طول ماردون ۱۶۵
و قطر ۵۵ دستگاه سالم و آماده کار

💲قیمت  ۳۰۰ میلیون مقطوع

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​