​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

پرس - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
پرس - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
پرس - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
پرس - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران

پرس 50 تن لنگ متغیر
​​​​​​​
کاملا نوی نو - فقط تست  شده
هنوز قالب زیرش بسته نشده
ابعاد میز 51/5 × 66
کورس از 1 الی 10 سانت
دینام 5.5 اسب
صفر کار نکرده
سفارشی ساز - بدنه قوی
دستگاه به شرط تست و سلامت

​​​​​​​ 💲قیمت؛  335 میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
​​​​​​​09001762590