​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

دستگاه جوش co2
برند هایترونیک
​​​​​​​
کم کار
دستگاه به شرط سلامت

💲قیمت؛  آب خنک 38 میلیون

💲قیمت؛  هواخنک 31 میلیون

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
​​​​​​​