​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

حدود ۱۰ هزار عدد
بست طبق نمونه عکس فوق
جنس ورق سیا​​​​​​​ - ضخامت ۲
قطر لوله گیر ۳۲
قطر سوراخ ها ۶
​​​​​​​ کاملا نوی نو

قیمت؛  کیلویی 33 هزار ت

آرمیده- گروه کارخانجات تهران

 09121762590
​​​​​​​09001762590​​​​​​​