​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

تعداد دو عدد کوره بدون فن
​​​​​​​
یکی فقط نوک میلگرد رو گرم
میکرده و کله کوبی میشده و دیگری کل قطعه رو سرخ میکنه

ابعاد یکی ارتفاع 1/50
طول 1/10 - عرض 1 متر
و
ابعاد دیگری ارتفاع 70
طول 2 متر - عرض 50

وزن هرکدام بین 1 تا 1/5تن

​​​​​​​ 💲قیمت؛  کیلویی 23/500 هزار ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
​​​​​​​ www.karkhanehjat1.ir