​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

ژنراتور دویتس MVM آلمان 700 کاوا
ژنراتور دویتس MVM آلمان 700 کاوا
ژنراتور دویتس MVM آلمان 700 کاوا
ژنراتور دویتس MVM آلمان 700 کاوا
ژنراتور دویتس MVM آلمان 700 کاوا
ژنراتور دویتس MVM آلمان 700 کاوا

🔻ژنراتور دویتس MVM آلمان

سال ساخت ۲۰۰۱ کارکرد ۴۷۰۰ ساعت
توان ۷۱۳ کاوا معادل ۱۰۲۶ آمپر دایم کار
کوپله فایریک آلمان

💲قیمت؛  ۱/۸۰۰ میلیارد

09195594112
گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​