​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و  نو زیر قیمت

با مدیریت: مهدی آرمیده

​لیفتراک 2 تن کلارک آمریکایی
​لیفتراک 2 تن کلارک آمریکایی
​لیفتراک 2 تن کلارک آمریکایی
​لیفتراک 2 تن کلارک آمریکایی
​لیفتراک 2 تن کلارک آمریکایی
​لیفتراک 2 تن کلارک آمریکایی

​لیفتراک 2 تن کلارک آمریکایی
2 گانه - سوخت گاز و بنزین

ارتفاع دکل 4/5 متر - ناخنی 1
لاستیک بادی - 2 جک
گیریبکس اتوماتیک- کانتینر رو

دستگاه به شرط تست و سلامت

💲 قیمت: 360 میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
www.karkhanehjat1.ir