​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

لیفتراک تي سي ام ۶ تن موتور ایسوزو
لیفتراک تي سي ام ۶ تن موتور ایسوزو
لیفتراک تي سي ام ۶ تن موتور ایسوزو

🔻لیفتراک تي سي ام ۶ تن

سال ساخت ۹۰ به بالا
جفت جک - ارتفاع 4 متر
طول ناخن 120 - دیزل
موتور ایسوزو - سالم و درحال كار

💲قیمت؛ ۷۴۵ هفتصد و چهل میلیون

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​