​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

🔻دایکات چینی ۸۰*۱۲۰ دایکات فکی

پمپ روغن اتومات نو تابلو برق
سیستم برقی به روز دستگاه سنگین

💲قیمت  ۵۵۰ میلیون

09195594112
گروه کارخانجات تهران

www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​

دایکات چینی ۸۰*۱۲۰ دایکات فکی