​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی


🔻 پی وی سی زن مدل bisse

مدل jade300 ایتالیایی
کاملا سالم ۵ ایستگاه و کرنر ندارد

قیمت:  245 میلیون

09195594112
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​