​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

جوش آرگون سر به سر ورق
جوش آرگون سر به سر ورق
جوش آرگون سر به سر ورق

🔻جوش آرگون
سر به سر ورق تمام اتومات
تا طول ۵۰ سانت - با گاز co2
دستگاه صفر و در حد تست کار کرده

💲قیمت  165 میلیون

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09195594112
مشاهده کلیه دستگاه آلات یکجا
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​