​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

پرس دستی 25 یا 35 تن
​​​​​​​
هیدرولیک - ایرانی
کورس ۲۵سانت - با دهانه
قابل تغییر تا ۸۰ سانت

قیمت؛   12  میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
​​​​​​​09121762590
​​​​​​​09001762590