​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

خط تولید کامل بافندگی کش باربندی موتور سکیلت
خط تولید کامل بافندگی کش باربندی موتور سکیلت
خط تولید کامل بافندگی کش باربندی موتور سکیلت
خط تولید کامل بافندگی کش باربندی موتور سکیلت

🔻خط تولید کامل بافندگی کش باربندی موتور سکیلت

👌شامل ۱۸ دستگاه
۹ دستگاه بافت ۱۶ شیطونک ۶ دستگاه بافت ۲۴ شیطونک
۱ دستگاه نخ پیچ ۱۰ کله ۱ دستگاه مفتول پیچ
۱ دستگاه پرس مفتول مواردی دیگری که میشود تولید کرد
سیم اتو- شلنگ تلمبه- سرب پرده بند کتانی- کش باربندی
و …. با یک هفته آموزش رایگان در محل

 قیمت؛ ۲۹۰ میلیون

09195594112
آرمیده - گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​