​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

دریل - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
دریل - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
دریل - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
دریل - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران

تعدادی دریل تبریز مته 20

پایه بلند - آب صابون دار
دقت در حد بدون لقی
​​​​​​​
بسیار سالم و در حد و به شرط

💲قیمت؛    78  میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590