​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

کمپرسور اسکرو بوگ آلمانی  ۴/۱۸ متر
کمپرسور اسکرو بوگ آلمانی  ۴/۱۸ متر

🔻کمپرسور اسکرو بوگ آلمانی  ۴/۱۸ متر

- سال ساخت ۱۹۹۲ - فشار تخلیه ۱۰ بار

- موتور ۳۰ کیلو وات

💲قیمت؛  265 میلیون مقطوع

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​