​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

کمپرسور باد 500 لیتری مفیدی

🔻کمپرسور باد 500 لیتری

ساخت شرکت مفیدی
کلا ۲ ماه کار کرده زیر قیمت

💲قیمت؛  ۳۵ میلیون مقطوع

09195594112

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​