​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

ژنراتور پرکینز ۵۰۰ کاوا سایلنت
ژنراتور پرکینز ۵۰۰ کاوا سایلنت
ژنراتور پرکینز ۵۰۰ کاوا سایلنت
ژنراتور پرکینز ۵۰۰ کاوا سایلنت

🔻 ژنراتور پرکینز ۵۰۰ کاوا سایلنت

کارکرد ۴۰۰۰ ساعت سال ساخت ۱۹۹۶
سازنده ویلسون موتور پرکینز

ژنراتور استمفورد توان ۵۰۰ کاوا
معادل ۷۲۶ آمپر دایم کار
​​​​​​​
کوپله فایریک آلمان

💲قیمت؛  ۹۳۵ میلیون تومان

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​