​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

کمپرسور اسکرو بوگ s40 آلمانی ۴/۵ متر
کمپرسور اسکرو بوگ s40 آلمانی ۴/۵ متر

🔻کمپرسور اسکرو بوگ s40 آلمانی  ۴/۵ متر

- سال ساخت ۱۹۹۶ - فشار تخلیه ۱۰ بار

موتور ۳۰ کیلو وات

💲قیمت؛  315 میلیون مقطوع

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​