​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

سانتریفیوژ صنعتی تمام استیل ساخت لهستان
سانتریفیوژ صنعتی تمام استیل ساخت لهستان

🔻سانتریفیوژ صنعتی تمام استیل
ساخت لهستان
​​​​​​​
قطر داخل 1 متر و ارتفاع 50 سانت
100 یا 120 کیلیویی هست
با تابلو برق کم کار برای شیمیایی ،نساجی و ...
بدون الکترو موتور

💲قیمت  175میلیون

مقطوع 09195594112

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​