​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

پرس ۱۵۰ تن هیدرولیک

​​​​​​​باکالیت یا لاستیک
قطر سیلندر ۲۰
- طول میز ۶۰×۶۰
دستگاه درحال کار و در حد

قیمت؛  ۳۵۰ میلیون
​​​​​​​

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
​​​​​​​ 09121762590
09001762590​​​​​​​