​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی


👌 دستگاه CMM میتو تویو ژاپن اصل

مدل 544 - منوال - سال ساخت  2006 ...x=500mm...y=400mm...z=400mm
با یک تراپ خشک روی دستگاه
دستگاه سالم و در حال کار به شرط

💲 قیمت 500 میلیون ت

🤳 09195594112
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​