​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

لبه چسبان SCM هفت ايستگاه ایتالیایی
لبه چسبان SCM هفت ايستگاه ایتالیایی

🔻دستگاه لبه چسبان SCM هفت ايستگاه

ساخت ايتاليا سال ساخت ٢٠٠٣

💲قیمت؛  ۴۰۰ میلیون

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09195594112
مشاهده کلیه دستگاه آلات یکجا
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​