​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

ابزار سمبه ماتریس پرس برگهای cnc مخصوص آمادا

🔻ابزار سمبه ماتریس

پرس برگهای cnc مخصوص آمادا
بیشتر شامل ماتریس‌های چهار پهلو
و T شکل حدودا 14 ست
(آلمانی - اورژینال)
۱۳ ست یه تیکه و یه ست چند تیکه

💲 قیمت هر ست ۱۲/۰۰۰/۰۰۰میلیون
 💲یکجا هر ست ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ میلیون


09195594112
آرمیده - گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​