​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

ابزار تیز کن رو میزی - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
ابزار تیز کن رو میزی - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
ابزار تیز کن رو میزی - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
ابزار تیز کن رو میزی - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران

ابزار تیزکن رومیزی با پایه اروپایی سوئدی

3 فاز
دو طرفه با فیکسچر
مخصوص زاویه زن
جهت تیز کردن ابزارآلات
دستگاه به شرط تست و سلامت 💲قیمت؛   53  میلیون ت

​​​​​​​ آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
www.karkhanehjat1.ir