​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

اره اب صابونی - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران

اره آب صابونی اروپایی

پدالی مکانیکی
دستگاه به شرط تست و سلامت

​​​​​​​ 💲قیمت؛   16 میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
www.karkhanehjat1.ir