​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

پمپ بتن دکل ۴۲ متری شویینگ آلمانی
پمپ بتن دکل ۴۲ متری شویینگ آلمانی

🔻پمپ بتن دکل ۴۲ متری شویینگ آلمانی 

مدل ۲۰۰۴ جک ها ایکس
پمپ راک دکل و دستگاه کاملا سالم

💲قیمت  ۷/۵۰۰ هفت میلیاردو پانصد

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​