​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

پرس برک 4.10 متر 250 تن آمریکایی
پرس برک 4.10 متر 250 تن آمریکایی

🔻پرس برک 4.10 متر

250 تن - برند ACL آمریکا
منتاژ کوانجو چین
دارای کرونینگ هیدرولیک ۵ جک
دو محور cnc - وزن دستگاه ۱۲تن
سال ساخت 2009 منو فارسی

💲قیمت  ۲/۸۰۰ میلیارد
​​​​​​​
09195594112

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​