​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

دستگاه جوش ارگون چینی پرتابل سه فاز نو
دستگاه جوش ارگون چینی پرتابل سه فاز نو

🔻دستگاه جوش ارگون چینی پرتابل

سه فاز تا حالا به برق زده نشده
با کپسول و مانومتر و شیلنگ

$ قیمت؛   30 میلیون

🔚 آرمیده  09195594112
🔙 گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​