​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و  نو زیر قیمت

با مدیریت: مهدی آرمیده

​جوش زیر پودری مدل 1202
​جوش زیر پودری مدل 1202

​جوش زیر پودری
مدل 1202

بزند گام الکتریک - با لیفه کامل

دستگاه به شرط تست
آموزی رایگان داده میشود 

قیمت؛   130  میلیون ت
​​​​​​​
آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
www.karkhanehjat1.ir‏