​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

🔻دستگاه كوره تونلى ٤٠٠ درجه مخصوص

ظروف تفلون طول کوره ۱۶ متر کاملا نو
ابعاد داخلى مفيد ١٥٠ عرض ٥٠ ارتفاع
روى تابلو برق دارای اينورتر جهت کم و زیاد
کردن سرعت نوارنقاله با مشعل گازی ۲ شعله

💲قیمت  1/300 یک میلیارد و سیصد

🔚 آرمیده  09195594112
🔙 گروه کارخانجات تهران🔻
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​

كوره تونلى ٤٠٠ درجه مخصوص ظروف تفلون
كوره تونلى ٤٠٠ درجه مخصوص ظروف تفلون
كوره تونلى ٤٠٠ درجه مخصوص ظروف تفلون
كوره تونلى ٤٠٠ درجه مخصوص ظروف تفلون
كوره تونلى ٤٠٠ درجه مخصوص ظروف تفلون
كوره تونلى ٤٠٠ درجه مخصوص ظروف تفلون
كوره تونلى ٤٠٠ درجه مخصوص ظروف تفلون