​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

🔻اره دور کن ایتالیایی

۷/۵ اسب بخار- طول ریل ۳/۲۰
طول میز ۱۲۰ در ۱۶۰
قطر تیغ تا ۳۵- تا ۴ دور تنظیم
ریل واگونی بالا پایین تیغ برقی
با تابلو برق کامل

قیمت  310   میلیون

🔚آرمیده  09195594112