​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

قالب های اجاق گاز و کفشک
قالب های اجاق گاز و کفشک
قالب های اجاق گاز و کفشک
قالب های اجاق گاز و کفشک

🔻قالب های اجاق گاز

۲ دست. ۱۳۹*۸۹*۶
۱ دست ۸۵×۵۰×۱۰
چدنی با راهنما آماده ۱۴۰*۸۹
۳ دستم کفشک راهنما استوک

💲قیمت؛  کیلویی ۴۰/۰۰۰ هزارت دست دومها
کیلویی ۸۵/۰۰۰ ت نو ها


آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09195594112
مشاهده کلیه دستگاه آلات یکجا
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​