​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

دستگاه مونتاژ smd لامپ LED - برند TDK ژاپنی
دستگاه مونتاژ smd لامپ LED - برند TDK ژاپنی
دستگاه مونتاژ smd لامپ LED - برند TDK ژاپنی
دستگاه مونتاژ smd لامپ LED - برند TDK ژاپنی

🔻دستگاه مونتاژ smd

لامپ LED - برند TDK ژاپنی
ساخت ساخت ۱۹۹۸

💲قیمت؛  ۷۲۵ میلیون
​​​​​​​
آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09195594112
مشاهده کلیه دستگاه آلات یکجا
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​